Gizlilik ve Müşteri Güvenliği

Gizlilik Bilgileri

kardem oto japon ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri gizli tutacaktır.

Üye Şirket, www.kardemotojapon.com Elektronik Ticaret Platformu üzerinden öğrenmiş olabileceği www.kardemotojapon.com' un veya diğer üye şirketlerin hizmet, üretim, iş planı, icraatı, mali durumu, müşterileri ve müşteri bilgileri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın teknik mahiyetteki bilgiler de dahil her türlü edinimi gizli bilgi olarak muhafaza edeceğini ve herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye Şirket, www.kardemotojapon.com Elektronik Ticaret Platformu üyeliğinden doğan haklarının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini işbu sözleşmeye ekli yetki belgesinde yetkili olduğu saptanmış olan kişiler dışındaki diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını, devredemeyeceğini, herhangi bir nedenle deşifre olduğundan şüphe ederse, şifresini derhal değiştireceğini, aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağı kabul ve beyan eder.

whatsapp